Công ty Cổ phần Tập đoàn Bách Việt 

BV Group thành lập năm 2010, hoạt động trong 05 lĩnh vực: Giáo dục, Bất động sản, Dịch vụ, Công nghiệp, Đầu tư tài chính. BV Group bằng cách của riêng mình sẽ gìn giữ các giá trị cốt lõi, thúc đẩy sự tiến bộ nhằm tạo ra sự tăng trưởng bền vững trong hiện tại và tương lai, qua đó mang lại giá trị trường tồn cho Tập đoàn và nhiều thế hệ người Việt. 

2005

VINAENCO

Thành lập Công ty CP Xây dựng và Kỹ thuật Việt Nam 

2006

RIVERA PARK HÀ NỘI 

Ký kết hợp tác triển khai dự án BĐS cao cấp đầu tiên 

2008

BV LAND 

Thành lập Công ty CP Xây dựng Vinaenco

2019: Đổi tên công ty thành BV Land

2010

BV GROUP 

07/12/2010: Thành lập Công ty Cổ phần Địa ốc Bách Việt 

2018: Đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Bách Việt 

2015

BÁCH VIỆT LAKE GARDEN

Tháng 03/2015: Khởi công xây dựng Khu đô thị Bách Việt Lake Garden

2016

LILAMA 

- Kết nạp Công ty CP Đầu tư Xây dựng Lilama

RIVERA PARK HÀ NỘI 

- Khởi công dự án BĐS cao cấp Rivera Park Hà Nội 

2017

BV ASSET - BV EDUCATION - ARECA VIET NAM 

- Thành lập Công ty BV Asset - Công ty BV Education - Công ty Areca Việt Nam 

- Khởi công xây dựng Chung cư cao cấp Areca Garden 

- Khởi công xây dựng Trường học Vietschool Pandora 

2018

DONATRACO 

Kết nạp công ty Cổ phần Sản xuất Thương mai Dịch vụ Đồng Nam (DONATRACO)

2019

BƯỚC CHUYỂN MÌNH 

- Tái cơ cấu tổ chức và thương hiệu thành BV Group 

- Khai giảng năm học đầu tiên của Vietschool Pandora 

- Bàn giao chung cư cao cấp Areca Garden 

 

2020

PHÁT TRIỂN 

- Khai trương chuỗi Thế giới xe Venus tại Đồng Nai 

- Trường mầm non Vietschool đi vào hoạt động 

2021

- Tháng 01/2021: Khởi công xây dựng khu đô thị BV The Garden Lạc Ngàn 

- Tháng 03/2021: Khởi công xây dựng tổ hợp cao cấp BV Diamond Hill 

- Tháng 03/2021: BV Land trở thành công ty đại chúng 

- Tháng 06/2021: Cổ phiếu BVL của BV Land giao dịch trên sàn UPCOM

2005
2006
2008
2010
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021