BV Diamond Hill có tốc độ thi công thần tốc, đạt tốc độ nhanh kỷ lục không chỉ tại Bắc Giang mà còn đối với các tỉnh miền Bắc nói chung.

Có thể là hình ảnh về 13 người và mọi người đang đứng

Có thể là hình ảnh về 5 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'D BV BVgroup Vland LỄ CẤT NÓC THÁP A BV DIAMOND HILL Bắc Giang 二 2.2021'

Có thể là hình ảnh về 5 người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Có thể là hình ảnh về 5 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'BVgroup DIAMOND BVland LỄ CẤT NÓC THÁP A BV DIAMOND HILL Bắc 30.12.2021'

Có thể là hình ảnh về 5 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'BV BVgroup DIAMOND D BV land LỄ CẤT NÓC THÁP A DMON DJ MON Bắc 30.12 M'

Có thể là hình ảnh về 5 người và mọi người đang đứng

Có thể là hình ảnh về 2 người và mọi người đang đứng

Có thể là hình ảnh về 10 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'BVgroup BVland DIAMOND LỄ CẤT NÓC THÁP A DIAMOND HILL Bác Giang'

Có thể là hình ảnh về 5 người và mọi người đang đứng

Có thể là hình ảnh về 11 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'group BViand DIAMOND LỄ CẤT NÓC THÁP A BV DIAMOND-HILL'

Có thể là hình ảnh về 5 người và mọi người đang đứng

Có thể là hình ảnh về 11 người, mọi người đang ngồi và mọi người đang đứng

Có thể là hình ảnh về 3 người và mọi người đang đứng

Có thể là hình ảnh về 4 người và mọi người đang đứng

Có thể là hình ảnh về 4 người và mọi người đang đứng

Có thể là hình ảnh về 7 người và mọi người đang đứng

Có thể là hình ảnh về 3 người và mọi người đang đứng

Có thể là hình ảnh về 5 người và mọi người đang đứng

Có thể là hình ảnh về 4 người và mọi người đang đứng

Có thể là hình ảnh về 8 người và mọi người đang đứng

Có thể là hình ảnh về 10 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'BVgroup DIAMOND Vland LỄ CẤT NÓC THÁP DIAMO HILL cGiang 1'